Διοικητικό Συμβούλιο

Δ.Σ. 2018 – 2020

 • Πρόεδρος: Ιωάννης Σαλονικίδης, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου, ΠΕ60, Νηπιαγωγός
 • Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Αμανατίδης, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Ειδικός Γραμματέας: Νικόλαος Τζιμόπουλος, ΠΕ19, Πληροφορικός
 • Ταμίας: Ιωάννης Μπουσδούνης, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Μέλος: Βασιλική Ζέττα, ΠΕ02, Φιλόλογος
 • Μέλος: Εμμανουήλ Μαρμαράς ΄, ΠΕ70, Δάσκαλος

Αναπληρωματικό μέλος: Γιώργος Πλεύρης,ΠΕ02, Φιλόλογος


Δ.Σ. 2016 – 2018

 • Πρόεδρος: Ιωάννης Σαλονικίδης, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Τζιμόπουλος, ΠΕ19, Πληροφορικός
 • Γενική Γραμματέας: Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου, ΠΕ60, Νηπιαγωγός
 • Ειδικός Γραμματέας: Νικόλαος Αμανατίδης, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Ταμίας: Ιωάννης Μπουσδούνης, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Μέλος: Αθηνά Καλλαρά, ΠΕ70, Δασκάλα
 • Μέλος: Εμμανουήλ Μαρμαράς ΄, ΠΕ70, Δάσκαλος

Αναπληρωματικά μέλη: Αθανάσιος Φυλάκης και Ηλίας Υφαντής.


Δ.Σ. 2014 – 2016

 • Πρόεδρος: Ιωάννης Σαλονικίδης, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Τζιμόπουλος, ΠΕ19, Πληροφορικός
 • Γενική Γραμματέας: Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου, ΠΕ60, Νηπιαγωγός
 • Ειδικός Γραμματέας: Νικόλαος Αμανατίδης, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Ταμίας: Ιωάννης Μπουσδούνης, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Μέλος: Αθανάσιος Φυλάκης, ΠΕ03, Μαθηματικός
 • Μέλος: Παρασκευούλα Βλαχάκη, ΠΕ70, Δασκάλα

Αναπληρωματικά μέλη: Εμμανουήλ Μαρμαράς Πομώνης και Γεώργιος Παπανικολάου.


Δ.Σ. 2012-2014 (προσωρινό)

 • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ραμπίδης, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Διαμαντής, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Γενική Γραμματέας: Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου, ΠΕ60, Νηπιαγωγός
 • Ειδικός Γραμματέας: Ιωάννης Σαλονικίδης, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Ταμίας: Ιωάννης Μπουσδούνης, ΠΕ70, Δάσκαλος
 • Μέλος: Παρασκευούλα Βλαχάκη, ΠΕ70, Δασκάλα
 • Μέλος: Αθανάσιος Φυλάκης, ΠΕ03, Μαθηματικός

Αναπληρωματικά μέλη: Σωτήριος Κίργινας και Εμμανουήλ Μαρμαράς Πομώνης.