Αγαπητοί συνάδελφοι/ες

Η ανάγκη για οργανωμένη συλλογική έκφραση, προβολή και φυσικά επίλυση των προβλημάτων μας, ως επιμορφωτών στην «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», αναδείχθηκε πολλές φορές μέσα από τη διαδικτυακή μας επικοινωνία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από συζητήσεις που έγιναν κατά το πρόσφατο παρελθόν προχωρήσαμε με αποφασιστικότητα στην σύσταση του συλλόγου.

Ο σύλλογός μας φέρει την επωνυμία: «Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση” (σε συντομογραφία Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε).

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους παρακάτω:
Πρόεδρο: Κώστα Ραμπίδη
Αντιπρόεδρο: Κώστα Διαμαντή
Γενικό Γραμματέα: Γιώτα Παναγιωτοπούλου
Ταμία: Γιάννη Μπουσδούνη
Ειδικό Γραμματέα: Γιάννη Σαλονικίδη
Μέλος: Παρασκευούλα Βλαχάκη
Μέλος: Αθανάσιο Φυλάκη
Αναπληρωματικά μέλη: Σωτήρης Κίργινας και Πομώνης Μαρμαράς Μανώλης

Συνάδελφοι, καλείστε όλοι να συμμετέχετε στο σύλλογο και να εγγραφείτε ως τακτικά μέλη.

Για το Δ.Σ.
Η Γ. Γραμματέας
Γιώτα Παναγιωτοπούλου