Πανευρωπαϊκή έρευνα σε σχολεία σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πανευρωπαϊκή έρευνα σε σχολεία σχετικά με την εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση(ΤΠΕ) . Η έρευνα με τίτλο: “Survey of Schools:ICT in Education” πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ε.Ε. και είναι προϊόν συνεργασίας του European  Schoolnet...