Το κείμενο προς HelpDesk για τη βαθμολόγηση των ηλεκτρονικών γραπτών

Το ΔΣ του Συλλόγου Επιμορφωτών προτείνει στα μέλη του που είναι βαθμολογητές τού ελεύθερου θέματος πιστοποίησης της Β΄ επιμορφωτικής περιόδου να καταχωρήσουν τις βαθμολογίες στο MIS, αλλά να μην υποβάλλουν το αρχείο αναλυτικής βαθμολόγησης. Ταυτόχρονα να ενημερώσουν...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βαθμολόγηση ηλεκτρονικών γραπτών πιστοποίησης Β΄επιπέδου

Γίνεται γνωστό στους επιμορφωτές Β’ επιπέδου ότι δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη βαθμολόγηση «ηλεκτρονικών γραπτών» επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο των δοκιμασιών πιστοποίησης των Πράξεων με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των...