Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, από σήμερα, Τετάρτη 15/11/2017 και μέχρι την Πέμπτη 23/11/2017 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018.

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, έχει διάρκεια 36 διδακτικές ώρες, συνιστά Εισαγωγική Επιμόρφωση για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο. Συνέχεια

Κατηγορίες: Επιμόρφωση | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας – 1η Ανακοίνωση

5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Συνέδριο Ημαθίας)

«Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη»

Ειδική θεματική ενότητα: «Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»
Θεσσαλονίκη, 27-29 Απριλίου 2018

Υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ – Αριθμός πρωτ.123699/Δ2/20-07-2017

ΘΕΜΑ: “Διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη”

Στη Θεσσαλονίκη, στις 27, 28 & 29 Απριλίου 2018, θα πραγματοποιηθεί το 5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη» και ειδική θεματική ενότητα με τίτλο: «Τεχνολογίες, Τέχνες και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση», το οποίο διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» με συνδιοργανωτές:

 • Την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
 • Την «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-Τ.Π.Ε.Ε.),
 • Την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Π.Ε.E.Ν.Α@Τ.Π.Ε.) και
 • Τον Σύλλογο Επιμορφωτών για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.Ε.Π. Τ.Π.Ε.@Ε) και
 • Τον Δήμο Ευόσμου – Κορδελιού

Σκοπός του 5ου Συνεδρίου Συνέχεια

Κατηγορίες: Δραστηριότητες, Επικαιρότητα | Γράψτε σχόλιο

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 ( ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ ) 2. Φ.361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 ( ΑΔΑ: 71ΛΚ4653ΠΣ-ΤΩΒ )

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

 1. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει θέσει υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας, ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υπογράφεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2690/1999 και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3839/2010.
 2. Τίτλοι σπουδών ( Διδακτορικό δίπλωμα, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) μοριοδοτούνται και στην περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας ή ο υποψήφιος δεν έχει καταθέσει τον τίτλο, αρκεί να έχει προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 3. Ετήσια επιμόρφωση ΑΕΙ μοριοδοτείται με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί από τμήμα ΑΕΙ και από την βεβαίωση που έχει προσκομίσει ο υποψήφιος να προκύπτει ότι είχε διάρκεια μεγαλύτερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση εντάσσεται και η επιμόρφωση στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ( ΠΑ.Κ.Ε. )
 4. To σημείο 13 της αριθμ. Φ.361.22/27/96038//Ε3/8-6-2017 εγκυκλίου μας που αφορά στην μοριοδότηση του υποκριτηρίου « Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία » αναδιατυπώνεται ως εξής 13 Όσον αφορά στη μοριοδότηση του υποκριτηρίου « Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία » δεν προσμετράται η εμπειρία που ασκήθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση προ του διορισμού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Μαρούσι, 9-6- 2017 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ Φ.361.22/28/96968/E3

ΠΗΓΗ: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Κατηγορίες: Επικαιρότητα | Ετικέτες: , | Γράψτε σχόλιο

Μοριοδότηση Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Τ.Π.Ε. στα ΠΑΚΕ ως Ετήσιας Επιμόρφωσης

Παρέμβαση της επιστημονικής ομάδας του έργου της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ στον Υπουργό Παιδείας, ώστε να λογίζεται η επιμόρφωση των επιμορφωτών ΤΠΕ ως ετήσια επιμόρφωση.

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. 15180 Μαρούσι

Ημερομηνία: 08 Ιουνίου 2017

Θέμα: Μοριοδότηση Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Τ.Π.Ε. στα ΠΑΚΕ ως Ετήσιας Επιμόρφωσης

Στο πλαίσιο έργων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των τεχνολογιών  της  πληροφορίας  και της  επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε.)1   του  Υπουργείου  Παιδείας, κατά τα έτη 2007-2008 και 2011-2012 έλαβαν χώρα  εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης για την «δημιουργία» επιμορφωτών Τ.Π.Ε., σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (για συντομία ΠΑΚΕ). Τα προγράμματα αυτά παρακολούθησαν έμπειροι εκπαιδευτικοί που επελέγησαν μέσα από ανοικτές διαδικασίες και είχαν στόχο να καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους ικανούς να επιμορφώσουν συναδέλφους τους, προκειμένου να εισάγουν την τεχνολογία στη διδακτική τους πράξη με τον πλέον δόκιμο και αποδοτικό τρόπο. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, καθώς και την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι επιμορφωθέντες εκπαιδευτικοί εντάχθηκαν στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και διαθέτουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν επιμορφώσεις εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ (συνολικής   διάρκειας   350   ωρών  διδασκαλίας,   30   ωρών   προετοιμασίας   πρακτικών ασκήσεων και αναλόγου αριθμού ωρών εφαρμογών στην τάξη) διήρκεσαν άνω των 8 ημερολογιακών μηνών έκαστο και πρέπει να λογίζονται ως “ετήσιες επιμορφώσεις”.

Τούτο θεμελιώνεται και με το Προεδρικό Διάταγμα 152, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 240, της 13ης Νοεμβρίου 2013, και στο οποίο στο άρθρο 6, παράγραφος 4, σελίδα 4113, αναφέρεται κατά λέξη:

… Στα κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης, οι αξιολογούμενοι εντάσσονται… με βάση τα εξής υποκριτήρια: ….

i)…

ii) Ετήσια επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΑΕΙ, ΠΑΚΕ, κ.λπ.).

iii)…

Επομένως, οι επιμορφωθέντες δικαιούνται τη σχετική μοριοδότηση, η οποία δίδεται σε όσους παρακολουθούν επιτυχώς ετήσιες επιμορφώσεις.

Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη το ως άνω ΠΔ και, κατά τη μοριοδότηση των επιμορφωτών οι  οποίοι  παρακολούθησαν  την  ετήσια επιμόρφωση στα  ΠΑΚΕ,  να τους αποδοθούν τα προσήκοντα μόρια, όπως επιτάσσει ο Νόμος.

Με εκτίμηση,

Το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση  Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.),

Καθηγητές

Βασίλης Δαγδιλέλης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Χαράλαμπος Ζαγούρας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βασίλης Κόμης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημήτρης Κουτσογιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης

Πολυχρόνης Κυνηγός, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημήτρης Ψύλλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης

Κατηγορίες: Επικαιρότητα, Επιμόρφωση | Ετικέτες: , , | Γράψτε σχόλιο

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Από σήμερα, Τετάρτη 29/03/2017 και μέχρι τη Πέμπτη 06/04/2017 στις 16:00, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα που τους αφορούν και θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 1η επιμορφωτική περίοδο Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Μάιος – Ιούνιος 2017) και  να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://e-pimorfosi.cti.gr/mis,

με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο Τ.Π.Ε..

[note]Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Πύλης Παιδείας – eduportal.gr τα διαθέσιμα προγράμματα κατανέμονται ως εξής:
Συστάδα Β1.1, Θεωρητικές επιστήμες και Καλλιτεχνικά (Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών κλπ.):  85
Συστάδα Β1.2, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία (Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογικοί κλάδοι, Επαγγέλματα γης, Φυσικής Αγωγής, Κλάδοι Υγείας, Οικιακής Οικονομίας κλπ.):  83
Συστάδα Β1.3, Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία – Διοίκηση (Μαθηματικοί, Πληροφορικής, Οικονομολόγοι, Διοίκηση κλπ.):  89
Συστάδα Β1.4, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί):  206

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: Είναι διαθέσιμα 463 προγράμματα από 1021 που κατανεμήθηκαν αρχικά[/note]

Συνέχεια

Κατηγορίες: Επικαιρότητα, Επιμόρφωση | Ετικέτες: , | Γράψτε σχόλιο

Εκπαιδευτική ημερίδα προετοιμασίας επιμορφωτών για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης Β1 επίπεδου Τ.Π.Ε.

Ενόψει της έναρξης των προγραμμάτων επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ημερίδα έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του ΙΙΒΕΑΑ, το Σάββατο 04 Μαρτίου 2017 και ώρες 10:00-17:00. Συνέχεια

Κατηγορίες: Επικαιρότητα, Επιμόρφωση | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

9ο Συνέδριο ΤΠΕ Σύρου

1. Σκοπός του Συνεδρίου


Σκοπός του είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Συνέχεια

Κατηγορίες: Uncategorized | Γράψτε σχόλιο

Δελτίο Τύπου – Απολογισμός συνεδρίου, σύνοψη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2016

Στη Θεσσαλονίκη, στις 8 – 10 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε το 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη»,  το οποίο διοργάνωσαν:

 • Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος»
 • Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τ. Π. Ε. στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕΕ),
 • Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των Τ. Π. Ε. (Π.Ε.E.Ν.Α@ΤΠΕ) και
 • Ο Σύλλογος Επιμορφωτών για την Αξιοποίηση των Τ. Π. Ε. στην Εκπαίδευση (ΣΕΠ ΤΠΕ@Ε)

Συνέχεια

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες | Γράψτε σχόλιο

Εκλογές 2016

Αγαπητά μέλη του συλλόγου

Όσοι συνάδελφοι δεν θα μπορέσουν να παραβρεθούν στη ΓΣ και επιθυμούν να ψηφίσουν επιστολικά (κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο ΧΙΙ του Καταστατικού) ακολουθούν την εξής διαδικασία:

1) Εκτυπώνουν το ψηφοδέλτιο και την υπεύθυνη δήλωση (τα οποία επισυνάπτουμε)

2) Συμπληρώνουν και υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση

3) Θέτουν τους σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους της αρεσκείας τους

ΑΡΙΣΤΕΡΑ του ονόματος του υποψηφίου, ως εξής:

α) Έως 7  σταυρούς για το Δ.Σ.

β) Έως 3 σταυρούς για τη Ε.Ε.

4)  Θέτουν το ψηφοδέλτιο σε ένα μικρό λευκό φάκελο, στον οποίο δεν αναγράφουν τίποτε, και τον κλείνουν.

5) Θέτουν τον ΚΛΕΙΣΤΟ μικρό λευκό φάκελο, και την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σε ένα μεγαλύτερο ΛΕΥΚΟ φάκελο, τον κλείνουν, συμπληρώνουν τα στοιχεία τους ΚΑΙ τον στέλνουν στην πιο κάτω Διεύθυνση:

Γιάννης Λεύκος

Θεραπειών 66

55133

Καλαμαριά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φάκελοι πρέπει να ταχυδρομηθούν εγκαίρως ώστε να έχουν φτάσει στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016.

Για το Διοικητικό Συμβούλιo

Ο Πρόεδρος                                   Η Γενική Γραμματέας

Γιάννης Σαλονικίδης                        Γιώτα Παναγιωτοπούλου

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

Τελική Ανακοίνωση: Ανακοίνωση προγράμματος

Τελική Ανακοίνωση (23 Μαρτίου 2016)

4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας
(πρώην Συνέδριο Ημαθίας)
Για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη
Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων (αριθμ. πρωτ. 148288/Δ2/22-9-2015)

ΘΕΜΑ: “Ανακοίνωση προγράμματος εργασιών συνεδρίου”

Στη Θεσσαλονίκη, στις 8 – 10 Απριλίου 2016, θα πραγματοποιηθεί το 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη», το οποίο διοργανώνουν:

 • Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος»
 • Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τ. Π. Ε. στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕΕ),
 • Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των Τ. Π. Ε. (Π.Ε.E.Ν.Α@ΤΠΕ) και
 • Ο Σύλλογος Επιμορφωτών για την Αξιοποίηση των Τ. Π. Ε. στην Εκπαίδευση (ΣΕΠ ΤΠΕ@Ε)

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν 6 κεντρικές ομιλίες, 12 workshops (εργαστήρια), περισσότερες από 100 προφορικές ανακοινώσεις και 6 στρογγυλά τραπέζια.

Σημειώνουμε πως την Παρασκευή 8 Απριλίου θα γίνουν ανακοινώσεις και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά με την επερχόμενη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. που θα αφορά σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Ο τίτλος της συζήτησης είναι: «B΄ Επίπεδο: Οι Νέες προκλήσεις και προσεγγίσεις στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών» με συντονιστή τον κύριο Ψύλλο Δημήτριο και συμμετέχοντες: Δαγδιλέλη Βασίλη, Ζαγούρα Χαράλαμπο, Κουτσογιάννη Δημήτριο και Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα.

Συνεδρίες

Σάββατο 9 Απριλίου Κυριακή 10 Απριλίου
Δασκάλων 1, 2, 3 Φυσικής Αγωγής Δασκάλων 4
Νηπιαγωγών 1, 2, 3 Οικιακής Οικονομίας Μαθηματικών – Οικονομικών Επιστημών
Φιλολόγων 1, 2, 3 Γενικού Ενδιαφέροντος Φιλολογικού Ενδιαφέροντος
Φυσικών Επιστημών 1, 2 Περιβάλλον – Αγωγής Υγείας Web – Web 2.0
Πληροφορικών Ξένων Γλωσσών Επιμόρφωση – ΕξΑΕ
Ειδικής Αγωγής

Παράλληλες Εκδηλώσεις (9 Απριλίου 2016)

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου θα διοργανωθούν οι εξής εκδηλώσεις:

Για την παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου. Επίσης η συμμετοχή στα βιωματικά εργαστήρια θα γίνει με δήλωση συμμετοχής μεταξύ των εγγραφέντων συνέδρων και σειρά προτεραιότητας.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Δικτυακός τόπος του Συνεδρίου: http://4syn-thess2016.ekped.gr (για κάθε πληροφορία και επικοινωνία) και στο facebook: https://www.facebook.com/tpe2016

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

Σαλονικίδης Ιωάννης
Πρόεδρος του Συλλόγου Επιμορφωτών ΤΠΕ@Ε

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο